Solar Testler

Güneş Enerjisi Santraliniz var,

veya bir santral almak istiyorsunuz,

yada yapım sürecinde bir kontrolöre ihtiyacınız var….

Sahanızda gerekli testleri yapıyor, sorunlarınız için çözümler içeren raporumuzu size teslim ediyoruz.

 

Solar Saha test cihazlarımız ;

 

Seaward Solarlink Test kiti Pv200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti400 9HZ Fluke Termal Kamera

Lns/Tele  İnfared Lens (geniş açı ve dar açı lens kitleri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrolumince test kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazer termometre

 

 

 

 

 

 

 

Termal Drone(Flir duo kamera ile)

Güneş Enerjisi Santralleri Saha Denetimi ve Solar Ölçüm Hizmetleri

Güneş enerjisi santrallerinin performansını denetleyebilmek ve ölçümlemek için IEC 62446  ve IEC 60891 kapsamında  başlıca IV-Curve (akım gerilim) ölçümü, drone ile termal testler, EL (elektrolüminesans) testi, izolasyon testi, topraklama testi ve performans ölçümü testlerini sahanızda, mühendislerimiz ile gerçekleştiriyoruz. Elektrik, Elektronik, Enerji, İnşaat, Makine, Harita mühendislerinden oluşan kadrolarımız sahanızda ihtiyaçlarınıza göre tüm testleri yetkin olarak gerçekleştirmektedirler.

İLGİLİ STANDART VE NORMLAR
Uluslararası standartlara ve normlara bağlı kalınarak yapılacak denetim tüm sistemin denetlenmesi işini kapsamaktadır.
Bu standartlar;
– IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600)
– IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100-712)
– EN 62446
– TS EN 61829
– TS EN 61557
– DIN VDE 0276-603
– DIN VDE 0276-1000
– DIN VDE 0298-4
– DIN VDE 0126-23
– DIN VDE 0100-430
-TS EN-14611
-EN 61215
-EN 61730

 

Test ve Denetimlerimiz ;

Güneş Panellerin EL (elektrolüminesans) Testi – IEC 61215 / IEC 61646

Güneş panellerinin EL fotoğrafı çekilerek müşteriye sunulur. Bu aşamada kullanılan hücrelerin gelecekte oluşması muhtelemel problemlere istinaden bir röntgeni gibi düşünülebilir. Hücrelerin hem imalat hem de GES kurulumu aşamasında zarar görüp görmediğini görebilirsiniz. Türkiye’de bu testi sahada yapabilen firma sayısı bir elin parmakları geçmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamen karanlık ortamda 9600 nano dalgo boyundaki ışınımı yakalarak elde ettiğimiz Electroluminas resimlerine bakarak görebileceğimiz, size detay rapor olarak sunacağımız sonuçlar;

 • Hücrelerde bir kırık v.s. olup olmadığı
 • EPC kurulumu esnasında baş üstünde taşımanın yarattığı etkiler veya panellerin zorlanıp zorlanmadığı
 • Panellerinizin 10 yıl 20 yıl gibi sürelerde sorunsuz çalışma ihtimallerini,

Termal Testlerimiz ;
Drone ve El Termali ile Hot-spot Ölçümü  Standartlar ; IEC 62446 / IEC 61215

Güneş Panelleri üretici hatası, montaj hatası veya işletme sürecinde hasar görebilir. Bu hasar yada hatalar noktasal olarak hot-spot dediğimiz delinmeye kadar giden hatalara neden olabilir. Ayrıca elektriksel aksamında termal ölçümlenmesi pek çok ciddi arızanın daha önceden tespitini sağlayabilir. Bu neden ile hem drone ile hem el termali ile bu kontrolü gerçekleştiriyoruz.

• Yüksek çözünürlüklü termal kameralarla herhangi bir toplu çekim yapmadan her bir panelin tek tek kontrolü yapılmakta, problemli olanlar fotoğraflandırılarak, kusurlar sınıflandırılmaktadır.
• Problemli panellerin; ilgili probleminin tespiti için termal kameralarla junction boxlarının, kablolarının ve bağlantılarının kontrolü gerçekleştirilmekte, fotoğraf alınmaktadır. Kusurlar tespit edilerek sınıflandırılarak sizlere sunulur.
Panel kontrolüne ek olarak, ısınmaya müsait bağlantı noktalarının (Toplayıcı kutu, inverter, trafo vs.) termal kontrolü de sağlanarak, termal olarak tüm saha hakkında bilgi sahibi olmanız hedeflenir.

Panellerde Yapılan Termal ölçüm sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz;

 • Güneş panellerimde zarar görmüş hücre var mı
 • Bypass diyodu, junction-box gibi panel malzemelerinde beklenmeyen bir ısınma söz konusu mu
 • Gölgelenme yapan çevre etmenleri panellere zarar verdi mi
 • Devreye alınmamış diziler var mı, kayıpların nedenleri
 • İnvertör ve elektriksel alt yapıda sorunlu ısınmalar var mı?

Çalışan sahalarda IV-Curve Ölçümü Uygulama Standartı ; IEC 60891

Her stringin I-V (akım-gerilim) değerlerinin ölçülmesi, performansının belirlenmesi sınıflandırması ve kısa devre akımı, açık devre gerilimi, maxi-mum performans akım ve gerilim ölçümleri yapılmaktadır.

Santralde ilgili sehpaya ışınım ölçer ve panel arkası sıcaklık ölçer yerleştirilmekte, ortam sıcaklığı ölçen sensör ile havanın sıcaklığının ölçümü de sağlanmaktadır. Tüm sistem dizayn parametreleri ve panel data sheet değerlerinin sisteme girişi ile birlikte tüm elektriksel veriler ölçülmektedir. Ofiste yapılan çalışma sonucunda sistemin o anda üretmesini beklediğimiz değerler ile gerçekte ürettiği değerler kıyaslanarak, string bazında performans tespiti yapılmakta ve olası problemler ve sebepleri tespit edilmektedir.

Çalışır durumdaki sahalarda minumum 800w/m2 ışınım olması halinde IV Curve ölçümü sonucunda da göreceğiniz üzere sahadaki tüm güneş paneli dizilerinin IV curve ölçümlerini çıkartıp LID, PID, micro-crack, degredasyon v.s. gibi bir problemi olup olmadığını kontrol edilmektedir.  Burada bir test gözesi ile ışınım miktarının ölçümlenmesi çok önemlidir. Mevsimsel nedenler ile bazen yeterli ışınım olmadığında bu testin yapılması doğru sonuçlar vermeyecektir.

IV testi ile görebileceğiniz sonuçlar;

 • Panelleriniz gerçek gücü
 • Fabrika verileri ile size gelen ürünün doğruluğğ
 • Işık kaynaklı bozulmalar nedeni ile  LID (Light induced degredation) üretim kayıpları
 • Potansiyel bozulmalar PID (Potential induced degredation) kaynaklı bir kayıp varmı
 • DC kablolarınızda toprakla temas veya kaçak varmı
 • By-pass diyotlarında herhangi bir problem varmı
 • Gölgeleme kaynaklı problemlerin tespiti
 • Panel serilerindeki muhtemel hatalı bağlantılar

İzolasyon (Hipot) Testleri Ölçüm Standartı IEC 62446

Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon direncine bakılır. Bu hem panellerde bir kaçak olmaması ve insanlara zarar vermemesi, hem de eviricilerin devre dışı kalmaması için önemlidir. EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği zararlar da bu aşamada tespit edilmektedir ve devreye alınma aşamasında çok önemlidir.

 

Bu ölçüm sonucunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Kablolarınızda bir zarar var mı?
 • Güneş panellerinde DC akım tarafında herhangi bir faz-toprak hatası var mı?
 • Eviricinizi devre dışı bırakacak izolasyon direncine etkiyen herhangi bir problem var mı?

Topraklama Değeri Ölçümü

Güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere tüm elektriksel tesislerde topraklama ciddi önem arz etmektedir. Gerek kaçak akım korumalarında, gerek santraldeki yıldırım başta olmak üzere genel korumalarda topraklamanın önemi büyüktür. Topraklamada ve eş potansiyelde ortaya çıkabilecek bir kopukluk sisteme ciddi zararlar verebilir. Bu kapsamda gerek eş potansiyel barasının megger ile topraklama ölçümü, gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı ve problem tespit edildiği durumda gerekli önlemler alınmalıdır.

Gerçek Değerler Kullanılarak PVSYST , PVSOL, NASA , Meteonorm Simülasyonları

Santralin kaydedilen ışınım ve panel sıcaklığı verileri baz alınarak yine panelin üretici tarafından sunulmuş PAN dosyaları kullanılarak yazılım üzerinde simülasyon gerçekleştiriler ve üretilmesi gereken enerji bulunarak üretilen enerji ile karşılaştırılır. Bu sonuçlar ile sistemde gözden kaçar bir durum olup olmadığı irdelenir (trafo, evirici v.s. kayıpları) ve genel bir üretim beklenti profili çıkarılır. Bu test sonucunda sistem genelinde bir problemi olup olmadığı denetlenmiş olur. Bu hesaplama ile güneş enerjisi santrali performans ölçümü yapılmış olur ve santralin performans değeri belirlenir.

Mevcut programlarımız ile santralin istatistiklere göre üretim değerleri yıllara göre gelir tahmini, kredi süreçleri dışında aşağıdaki sonuçlara ulaşmanızı sağlar,

 • Elimizdeki veriler uyarınca santralinizin ne kadar üretmesi gerekiyordu
 • Santralimizin performans ölçümü doğrumu. Santralimiz ne kadar performans ile çalışıyor.